Gemeente Beuningen
Snelle actie van Raad op vergrijzing Winssen

De noodkreet van het dorp Winssen over de toenemende vergrijzing en de gevolgen ervan voor het dorp heeft geleidt tot snelle actie. Nadat er decennia nauwelijks gebouwd is, werd door de Raad van de gemeente Beuningen een motie aangenomen om de komende drie jaren in Winssen twintig woningen te bouwen. Een gedeelte hiervan zullen seniorenwoningen worden.

Het mooie Winssen heeft eindelijk vooruitzicht op wat groei.
Nu nog zorgen dat het niet blijft bij een incidentele actie.

Men verwacht dat door dit initiatief jongere dien een gezin met kinderen willen stichten zich in het dorp zullen vestigen. Doorstroming van van senioren maakt gezinswoningen vrij en versterkt het gewenste resultaat.

De winst van voor het hele dorp is dat verenigingen en plaatselijke ondernemers meedelen in de groei. Hetzelfde effect is te verwachten voor de werkgelegenheid in het dorp. Belangrijk is wel dat het treintje, dat nu op gang gebracht wordt, na drie jaar niet opnieuw knarsend tot stilstand komt. Gezonde dorpen, grondvest van een plattelandsgemeente, vragen visie en bewaking van de doelstellingen.

MaasWaalWeb, 2 december 2016