Gouden jubileum Willems Constructie groots gevierd

Met een druk bezochte open dag heeft Willems Constructie uit Boven Leeuwen gisteren het gouden jubileum groots gevierd. Bezoekers konden kennismaken met alle facetten van het bedrijf, van de medewerkers en directie tot de machines, materialen en hulpmiddelen waarmee de constructies gerealiseerd worden.

Een reusachtig "50 jaar" logo hoog boven het hoofdkantoor van het bedrijf laat zien dat hier iets bijzonders te vieren is. 
Willems Constructie is in vijftig jaar uitgegroeid van een éénmansbedrijfje  tot een bloeiend bedrijf dat door prestigieuze klanten, uiteenlopend van bouwers van jachten voor de schatrijken van de wereld tot de constructeurs van de grootste en modernste luchthavens, gekozen wordt voor het bouwen van bijzondere constructies. Hier zijn het niet lage lonen die de doorslag geven, maar kennis, kwaliteit, ondernemerschap en kundig, gemotiveerd personeel. Het kan dus nog wel in Nederland. 

Het bedrijf werd in1956 opgericht als een éénmansbedrijf dat zich in de opstartfase vooral richtte op toelevering van metalen producten voor de meubelindustrie. Geleidelijk werd het accent verschoven naar stalen constructies voor de bouw en startte de groei. Om de kwetsbaarheid voor conjunctuurcycli te verminderen is het bedrijf nu actief in verschillende sectoren waaronder, nog steeds, constructies voor de bouw. Maar het bedrijf bouwt o.a. ook beweegbare loopbruggen voor de grootste lucht- en zeehavens en werkt als toeleverancier voor de hoogwaardige jacht- en scheepsbouw.
In een markt met een moordende concurrentie van o.a. lage lonen landen ziet het bedrijf kans om nog steeds te groeien door voortdurende innovatie en vernieuwing, een hoog kwaliteitsniveau en zeer gemotiveerd personeel.

Op de Open Dag was, naast het eigen bedrijf, ook veel aandacht voor oude beroepen uit het Rivierengebied. Het bedrijf, voortkomend uit botenbouw van de vader en opa van de huidige hoofddirectie, vergeet zijn wortels niet. Voor de jeugd was er een groot speelkussen en voor alle bezoekers waren er, onder de vrolijke klanken van een dweilorkestje,  volop hapjes en drankjes. Wij maakten voor u een sfeerreportage. Meer...    

MaasWaalWeb,  9 juli 2006