Start seizoen 2005/6 Rode Kruis Welfare
Veel waardering voor mevr. Laurant en haar vrijwilligers

Ruim 27 jaar zetten vrijwilligers van Rode Kruis Welfare Wamel Dreumel zich in om hulp, ontspanning en contact te brengen in o.a. de verzorgingshuizen in de dorpen in noord-west Maas en Waal. Het grootste deel van deze periode is mevr. Riet Laurant hierbij betrokken geweest, waarvan twintig jaar als co÷rdinatrice. Op 30 augustus, bij de opening van het nieuwe seizoen, heeft ze deze functie overgedragen aan een opvolgster. Voor mevr. Tonny Meijer, dit jaar tien jaar actief als vrijwilliger waren er bloemen, een oorkonde en een speld van het Rode Kruis. De heer Jan Bronmans stopt na 15 jaar als vrijwilliger van het Rode Kruis Welfare, maar was helaas verhinderd om het afscheidspresentje persoonlijk in ontvangst te nemen. Meer...

De dames die bij de opening van het seizoen van Rode Kruis Welfare Dreumel Wamel in het "zonnetje" gezet werden. Links mevr. Tonny Meijer-Luijpen die gehuldigd werd voor 10 jaar vrijwilligerswerk, rechts mevr. Riet Laurant-Thijssen die gehuldigd werd voor 20 jaar vrijwilligerswerk als co÷rdinatrice van het Welfarewerk in noord-west Maas en Waal. Hier dankt mevr. Laurant mevr. Meijer voor het vele werk, even later zal ze zelf in het zonnetje gezet worden door o.a. de heer Rein van Sommeren, voorzitter van Rode Kruis Dreumel Wamel en de heer Nol van Dijk directeur SIVOZ, de stichting waaronder de verzorgingshuizen vallen waarin Rode Kruis Welfare o.a. werkzaam is. 

MaasWaalWeb,  2 september 2005