Wamel
Gouden Jubileum popkoor Con Brio

Zondag 29 september, aanvang 11.00 uur, is er in de RK Kerk van St, Victor en Gezellen,  St Victorstraat 1, Wamel een feestelijke H. Mis ter gelegenheid van  het Gouden Jubileum van Popkoor Con Brio. De H. Mis zal opluisterd worden door Popkoor Continue uit Horssen.

Na de H. Mis is er in het VTC, Clarisenstraat 2, Wamel een feestelijke receptie van het jubilerende koor.

MaasWaalWeb, 23 september 2019