Lezing "Waterbeheersing door de eeuwen heen" in Streekmuseum

Op zondag 5 november a.s. om 14.00 uur zal Mathieu Gremmen, heemraad bij het Waterschap Rivierenland een lezing verzorgen "Waterbeheersing door de eeuwen heen" in Streekhistorisch museum Tweestromenland, Past. Zijlmanstraat 3, 6658EE Beneden Leeuwen.

"De kade loopt" zegt men in Maas en Waal. Het betreft de zomerkade die overstroomd wordt, maar de meeste huizen in de dorpen liggen nog veilig achter de winterdijken. De huisjes op de achtergrond, liggen buiten de winterdijken en overstromen. Dit is een gezicht vanaf de Pr. Willem Alexanderbrug op De Hul in Wamel.

De heer Gremmen zal beginnen met het ontstaan van het gebied Maas en Waal en de invloed van de rivieren. Vervolgens komt met name de waterbeheersing door de eeuwen heen aan bod, met een aantal hoofdpunten zoals: de watersnood van '26, de ruilverkaveling in de jaren 50, de hoogwaterperiode van met name '95 (evacuatie). De rode draad door de lezing heen zal zijn: het waterschapbestuur door de eeuwen heen. Ook zal hij een kleine doorkijk maken vanaf het heden naar de toekomst wat waterbeheer betreft.
De duur van de lezing is ca. 45 - 60 min.

De heer Gremmen is heemraad bij het Waterschap Rivierenland, een dagelijks bestuurder zoals een wethouder van een gemeente ook is. Hij heeft de portefeuille watersysteem waarin zowel waterkwantiteit als kwaliteit zit. 
Daarnaast is hij ook voor- zitter van de landinrichtings- commissie 'Land van Maas en Waal'. 

M. Gremmen, heemraad polderdistrict Rivierenland

Meer over streekmuseum en waterbeheersing op MaasWaalWeb:

Expositie water in Tweestromenland

Heropening stoomgemaal "De Tuut"

Hoogwater 2001

Voetpad in het water...

Hoog water 2004: vreemd gezicht, toch gewoon

MaasWaalWeb,  27 oktober 2006