Parochie St. Christoffel
Kerkkoor Dreumel zoekt versterking

Het kerkkoor van de St. Barbarakerk in Dreumel zoekt versterking. Belangstellenden zijn in de maand december welkom op de repetities, elke donderdag, 20.00-22.00 uur, in D'n Hoender, Nieuwstraat 10, Dreumel. Ze kunnen dan luisteren hoe gerepeteerd wordt en, als ze dat wensen, mee repeteren. Het koor heeft mannen en vrouwen en kan sopranen, alten, tenoren en bassen gebruiken.

Kerk St. Barbara - Dreumel

Het koor zingt o.a. in de kerk op zondagen en christelijke feestdagen en bij huwelijks- en uitvaartdiensten.

Meer informatie:
Ton van de Berg (0487-57 1213), Adrie van Ooyen (0418-66 2196), Ben Heesakkers (0487-57 1964), Ria van Mourik (0487-57 2487) en Wies Beurskens (0487-57 2021).

MaasWaalWeb, 3 december 2016