Inspraak natuurvriendelijke inrichting van de Wiel te Beneden Leeuwen

Waterschap Rivierenland en de gemeente West Maas en Waal willen gezamenlijk oostzijde van de de Wiel  natuurvriendelijk inrichten. 
Belangstellenden zijn van harte welkom om op 29 maart van 17.00 uur tot 18.30 in het gemeentehuis te Beneden Leeuwen om hun wensen en ideeŽn kenbaar te maken. Meer informatie op http://www.westmaasenwaal.nl

De Wiel in Beneden Leeuwen. Deze plas, ontstaan door een dijkdoorbraak, wil men een natuurlijker aanzien geven door de steile oevers glooiender te maken en deze vervolgens op een natuurlijke manier te laten begroeien. 
Ziet u het wel of niet zitten?

MaasWaalWeb, 13 maart 2004