Maas en Waal
Grote oefening dijkwachten van Waterschap

Zaterdag 10 december zullen ruim driehonderd vrijwillige dijkwachten en medewerkers van Waterschap Rivierenland oefenen met de procedures om gevaren in de dijken zo vroeg mogelijk te herkennen, de gevaren deskundig door te geven aan het Waterschap en de acties in te zetten  om zwakke plekken deskundig te versterken.

Zandzakken leggen op Waaldijk bij Dreumel rond 1995.Als bij deze
waterhoogte de dijk gebroken was had het water in Westelijk Maas en Waal
tot  boven de eerste etage van de woningen onder water gekomen.

Als er gevaren gesignaleerd worden, bijvoorbeeld door storten van grof vuil of illegale werkzaamheden in de uiterwaarden of de oevers zal men deze situaties meteen zoveel mogelijk  verwijderen.

Werk dat het verschil kan zijn tussen te kunnen wonen en werken tussen de grote rivieren of een ramp van nationale omvang. De evacuering in 1995 heeft nog weer eens laten zien hoe belangrijk de dijken zijn voor het Rivierengebied. De dijken zijn toe versterkt, maar dit helpt niets als de dijken niet een goede staat zijn. 

 

Toegang: gratis 

MaasWaalWeb,  7 december 2016