Maas en Waal
Inzamelen taxussnoeisel voor bestrijding kanker

Jonge takjes van de taxus, een conifeer die in Nederland vrij veel voorkomt als boom of haag, kan gebruikt worden om er middelen voor chemotherapie tegen kanker van te maken.

De bekende Taxus Baccata di in Nederland vrij veel voorkomt
in o.a. tuinen, parken en hagen. Jonge taxus zijn nodig als
grondstof voor middelen voor chemotherapie.

Hiervoor zijn alleen de dit jaar uitgeschoten takjes van maximaal 30 cm geschikt. Om bruikbaar te zijn als grondstof voor chemotherapiemiddelen moeten de takjes zo schoon mogelijk aangeboden worden. Voorkom dus dat het snoeisel vervuild wordt met stenen, zand, hout, takjes van andere bomen of struiken, bladeren, zwerfvuil en dergelijke.

Voor het inleveren van het verzamelde taxussnoeisel kan men gebruik maken van de Taxus Taxi. Doe hiervoor een ophaalverzoek bij de stichting Taxus Taxi via de website www.taxustaxi.nl of het telefoonnummer 085- 489 63 50. U krijgt dan instructies over de manier waarop het ingezamelde taxus snoeisel gereed gemaakt en klaargezet moet worden voor het kosteloos ophalen.

Meer: http://taxustaxi.nl/

MaasWaalWeb, 26 mei 2019