Land van  Maas en Waal
Inwoners bang in rioolput van Nederland terecht te komen

Donderdag 17 mei, aanvang 20.00 uur, is er in zaal  't Centrum, Rooijsestraat 48, Dreumel een informatieavond van het Burgercollectief Dreumelse Waard. Dit burgercollectief heeft grote zorgen over de verschillende ontzandingen die men vol wil storten met al dan niet vervuild slib.

Plassen in de uiterwaarden, ontstaan door zandwinning.
Deze plassen gebruiken om, al dan niet vuil, slib te
storten speelt al vele decennia in het rivierengebied.
Begrijpelijk dat inwoners het gevaarlijk vinden.  

Zo leven er momenteel vergaande plannen om de in de Vonkerplas, in de uiterwaarden tussen Dreumel en Wamel, 6,6 miljoen ton slib uit Duitsland en BelgiŽ te storten. Ook andere grote ontzandingen, kunnen gebruikt gaan worden voor het storten van slib. Er is een  reŽel gevaar dat het Land van  Maas en Waal de rioolput van Nederland wordt. Niet aantrekkelijk voor de regio, niet voor de voor het toerisme en andere economische kansen en de leefbaarheid.

De lokale partijen FD Waamel, FD Druemel, Sociaal Maas en Waal en VVD hebben toegezegd aanwezig te zijn op de avond. De organisatoren stellen het op prijs als vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, Waterschap Rivierenland en de Provincie Gelderland zijn welkom, maar het is nog niet duidelijk of ze aanwezig zullen zijn.

 MaasWaalWeb, 16 mei 2018