Levende Huiskamer van  
Streekmuseum "Tweestromenland"

Samenvatting 50 jaar Maas en Waalse agrarische geschiedenis stemt tot nadenken

Met een bakske leut rond de keukentafel over vroeger praten. Het zal dagelijks op tientallen plaatsen gebeuren en toch weten Jan van de Hurk, Marijke Vermeulen en Hans Arts er in hun levende huiskamer in het Streekmuseum "Tweestromenland" een extra dimensie aan te geven. Meer...

Boer Jan en zijn vrouw praten met een oude, uit de streek weggetrokken kennis, rond de keukentafel over vroeger. 
Hoe het boerenbedrijf, de dorpen en de polder door ruilverkaveling en schaalvergroting veranderen. 

MaasWaalWeb, 16 september 2003