Oecumene Maas en Waal
Oecumenische kerkdienst in KPN-kerk Wamel

Op zondag 26 januari, aanvang 19.00 uur, is er in het mooie, oude PKN kerkje, Dorpsstraat 73, Wamel een Oecumenische viering.
Deze keer, zoals ook wel vorige jaren, een keer niet in Leur, maar in Wamel om eens wat dichterbij de gelovigen in West Maas en Waal te zijn.

Voorgangers: Ds. Wim de Koeijer

Muzikale medewerking: Koor Neo Nata uit Bergharen onder leiding van Jan Tel.

Al eeuwen waakt het protestants kerkje in Wamel over het dorp aan de Waal

Thema: Het Hart is wie je bent

Het hart, dat is wie je bent. Het gegeven dat je eerlijk bent, en moedig, en gastvrij, en behulpzaam, of al die dingen juist wat minder. (...) De ziel, dat is het ademen van het hart. (...) Bezield zijn is in contact gekomen zijn met het motief dat jou op gang brengt.

Bezield worden houdt in dat je met het doel geconfronteerd wordt dat je van nu af aan zult nastreven. Eenvoudig gezegd: je ziel, dat is je motivatie, je inspiratie. Het verschil met het hart is duidelijk: het hart duidt aan wie je reeds bent, de ziel duidt aan wat je alsnog wordt, telkens opnieuw.

Leurdiensten

In het kleine, stemmige Romaanse kerkje van Leur (tussen Hernen en Wijchen) wordt buiten het vakantieseizoen op de laatste zondag van de maand, om 19.00 uur, onder de naam "Leurdienst" een oecumenische kerkdienst gehouden. Soms, zoals deze keer in Wamel, zoekt de Leurdienst de gelovigen op.

Na de viering een gezellig samenzijn met een kopje koffie of thee.

U bent van harte welkom.

Meer: http://www.parochiesmaasenwaal.nl. Klik op de kaart op Wamel en daarna op Oecumene.

MaasWaalWeb, 19 januari 2018