Oecumene Maas en Waal
Oecumenische kerkdienst in KPN-kerk Wamel

Op zondag 27 januari, aanvang 19.00 uur, is er in het mooie, oude PKN kerkje, Dorpsstraat 73, Wamel een Oecumenische viering.
Deze keer, zoals ook vorige jaren, een keer niet in Leur, maar in Wamel om eens wat dichterbij de gelovigen in West Maas en Waal te zijn.

Voorgangers: pater Rogier van Rossum ss.cc.

Muzikale medewerking:: Zanggroep De Cantorij o.l.v. Lex Bogaers en het klarinetensemble van Harmonie Koningin Wilhelmina, Wamel

Al eeuwen waakt het protestants kerkje in Wamel over het dorp aan de Waal

Thema: "Bezield en bewogen"

Er zijn boeken die altijd weer gedrukt en gelezen worden. Er zijn dichtregels die iedereen kent. Er zijn brieven die bewaard worden. Woorden die raken en bewaard blijven in je hart. In deze viering gaan we lezen en horen en zingen en luisteren, maar vooral ruimte maken voor God en voor elkaar.

Leurdiensten

In het kleine, stemmige Romaanse kerkje van Leur (tussen Hernen en Wijchen) wordt buiten het vakantieseizoen op de laatste zondag van de maand, om 19.00 uur, onder de naam "Leurdienst" een oecumenische kerkdienst gehouden. Soms, zoals deze keer in Wamel, zoekt de Leurdienst de gelovigen op.

Na de viering is er een gezellig samenzijn met een kopje koffie of thee.

U bent van harte welkom.

Meer: http://www.parochiesmaasenwaal.nl. Klik op de kaart op Wamel en daarna op Oecumene.

MaasWaalWeb, 19 januari 2018