Jubileum Welfare en mantelzorg 
Beneden Leeuwen

Bijeenkomst en diner in De Heyacker

Op een gezellige bijeenkomst met een door verzorgingshuis De Heyacker aangeboden vijfgangen diner werd het twaalfeneenhalfjarig jubileum van Welfare en mantelzorg in Beneden Leeuwen gevierd. In een toespraakje van de heer A. van Dijk, directeur van Verzorgingshuis De Heyacker, werd de inzet en toewijding van de vrijwilligers geroemd. Bijzondere woorden van waardering waren er voor de coŲrdinatrice, mevrouw Laurant.

Het fotoboek geeft en goede indruk van deze feestelijke bijeenkomst.

Welfare

Welfare is een activiteit van het Rode Kruis die zich richt op het bevorderen van het welzijn. Al direct na de start van het het Rode Kruis door Florence Nightingale werd duidelijk dat er voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld, na de medische behandeling, aandacht nodig tijdens revalidatie en herstel. Later werd dit uitgebreid naar mensen die door ziekte of ouderdom bijzondere aandacht verdienen. De Welfare activiteiten in de dorpen Boven en Beneden Leeuwen, Wamel en Dreumel bestaan inmiddels negenentwintig jaar.

Mantelzorg

Ongeveer vijftien jaar geleden toen door geldgebrek de verzorging van ouderen en gehandicapten in de knel dreigde te komen werd er door de directie van Verzorgingshuis De Heyacker een beroep gedaan op de Welfare om  hulp op de terreinen waarvoor door de bezuinigingen geen tijd meer was. Welfare heeft aan dit verzoek gehoor gegeven en is inmiddels twaalfeneenhalfjaar actief in welfare en mantelzorg.

Activiteiten

De Welfare ontplooit op een breed terrein activiteiten:

  • Soosmiddagen

Al 29 jaar organiseert de welfare deze gezellige middagen voor de ouderen in de zaal van De Heyacker. Samen met de vrijwilligers kunnen de ouderen handwerken, maar ook kaarten of gezelschapsspelen behoort tot de mogelijkheden. De vrijwilligers helpen, indien nodig, de ouderen en schenken koffie en thee. Naast de activiteiten is er natuurlijk volop gelegenheid om gezellig te praten met oude vrienden en bekenden en om nieuwe contacten te leggen. De soosmiddagen zijn elke dinsdag en donderdag van twee tot half vijf en gratis toegankelijk voor alle ouderen. Het is niet de bedoeling dat deze middagen beperkt blijven tot de bewoners van De Heyacker. 

  • Winkeltje/toko

Voor de bewoners van De Heyacker, waarvoor winkelen in het dorp te veel moeite kost, is er een winkeltje met dagelijkse levensbehoeften dat bemand wordt door vrijwilligers.

  • Koffieschenken

Elke doordeweekse ochtend assisteren vrijwilligers bij het koffieschenken voor de bewoners van de Heyacker.

  • Busreisjes

Bij reisjes voor de bewoners van De Heijacker assisteren de vrijwilligers.

  • Kerst- en Paasdiner

Bij Kerst- en Paasdiner helpen de vrijwilligers de bewoners van de Heyacker. Zij maken het mogelijk dat er voor iedereen voldoende tijd  en aandacht is en dragen zo bij aan een gemoedelijke, prettige sfeer.

  • Kerststukjes

Met Kerstmis maken de vrijwilligers voor alle bewoners van De Heyacker en voor de gemeenschappelijke ruimten prachtige kerststukjes, hiermee zorgend voor extra gezelligheid en  Kerstsfeer.

  • Evenementen

Bij toneel, zang, muziek en dansactiviteiten in de Heyacker verlenen vrijwilligers hulp. Zij schenken koffie en helpen de ouderen. Bijna wekelijks komen ze hiervoor in actie.

Een bijzondere categorie vormen de pastorale activiteiten waarvoor door de vrijwilligers hulp geboden wordt. Deze activiteiten zijn sinds vorig jaar uitgebreid met het koffieschenken na de avondmis voor een overledene. 

Vrijwilligers

Het brede hulppakket zou niet mogelijk zijn zonder de inzet van een groot aantal de vrijwilligers.Welfare berust geheel op vrijwilligers, er zijn geen betaalde krachten.

In Beneden Leeuwen zijn week in week uit ongeveer veertig vrijwilligers actief die zich geheel vrijblijvend inzetten. Sommigen zijn  ťťn dag per week actief, anderen wel vijf dagen per week.

Kenmerkend is het geringe verloop onder de vrijwilligers. Riet Laurant: "Het lijkt wel een virus. Als je eenmaal begint ga je er mee door tot het door ziekte of ouderdom echt niet meer gaat."  Het is ook dankbaar werk. Je kennissenkring wordt breder, je bouwt nieuwe contacten op en het werk is afwisselend, leuk en boeiend en geeft veel  voldoening.

Overigens  is er altijd plaats voor nieuwe vrijwilligers. Als u hiervoor belangstelling hebt kunt u via de telefoon gemakkelijk contact leggen met de leidsters in de verschillende plaatsen. 

Wamel, Dreumel en Boven Leeuwen

Ook Wamel, Dreumel en Boven Leeuwen kennen actieve Welfare groepen. In Wamel en Dreumel komen deze, evenals in Beneden Leeuwen bijeen in de verzorgingshuizen. Hoewel niet helemaal hetzelfde worden hier in grote lijnen dezelfde activiteiten verzorgd als in Beneden Leeuwen. In Boven Leeuwen is er eens per veertien dagen een soosmiddag in het Kruisgebouw.

FinanciŽn

De Welfare in Beneden Leeuwen heeft een sluitende begroting. De kosten worden gedekt uit de inkomsten van sponsors en donateurs en de verkoop van handwerkproducten. Op de jaarlijkse creativiteitsdag wordt een  tombola gehouden waarvan de opbrengst ten goede komt aan de kas.

Verkoop van handwerkproducten tijdens de jaarlijkse Welfare Bazar

Contact

Voor meer informatie of voor aanmelden als vrijwilliger kunt u terecht bij de volgende adressen:

  • Beneden en Boven  Leeuwen

Mevr. Riet Laurant  Tel. 0487-59 2040 

  • Dreumel

Mevr. Riet Gerritsen  Tel. 0487-.572407

  • Wamel

Mevr. Riet van Wolferen Tel. 0487-591394

 

 

 

Riet Laurant

De drijvende kracht achter het Welfare werk in West Maas en Waal is Riet Laurant. Op onnavolgbare wijze, altijd even enthousiast, neemt ze initiatieven, coŲrdineert activiteiten en zorgt voor oplossingen.

Riet is al 22 jaar actief voor het Welfare werk in Beneden Leeuwen. Later is dit uitgebreid tot Noordwest Maas en Waal. Zoals dat toen nog niet ongebruikelijk was, werd ze geworven door mijnheer pastoor. 

Het "virus" heeft bij haar ook toegeslagen.Dag in, dag uit is ze actief voor de Welfare en ze hoopt er nog lang mee door te kunnen gaan.

Handwerkproducten

Door de deelnemers aan de handwerkactiviteiten worden het welfarewerk worden prachtige producten gemaakt, zoals babykleertjes, tutpopjes, slabbertjes, snoezeltjes, grotere poppen e.d.  Echt handwerk waarin veel tijd en toewijding gestopt is.

Uniek in deze tijd van massaproductie. Denkt u eens aan dit  echte handwerk als u op zoek bent naar een origineel cadeau bij bvb. geboorte of verjaardag. Niet te duur en bovendien steunt u een goed doel.
Handwerkproducten  geeft een idee van de handwerkproducten die regelmatig beschikbaar zijn..

De producten zijn te zien en te koop tijdens de soosmiddagen op dinsdag- en donderdagmiddag.in de Heyacker 

Vrijwilligers gezocht

In beginsel kan iedereen welfare vrijwilliger worden, ook al gebied de eerlijkheid te zeggen dat de vrijwilligers meestal vrouw zijn. Leeftijd is niet belangrijk. In de groep Beneden Leeuwen is de jongste vrijwilligster  45 en de oudste 80 jaar.

De inzet, de tijdstippen waarop een vrijwilliger zijn bijdrage levert, wordt in onderling overleg vastgesteld. De flexibiliteit is erg groot.

In onderling overleg wordt ook bepaald op welke werkzaamheden men ingezet wordt. Hierbij speelt de eigen voorkeur een belangrijke rol.

Hoewel niet verplicht, stimuleert Het Rode Kruis deelname aan een cursus waarin de rol van het Rode Kruis en aanpak van het vrijwilligerswerk belicht wordt. Na het volgen van de cursus krijgt men de officiŽle Rode Kruisspeld.

Het Welfare werk kent geen contributie.

Belangstelling of vragen? Vul het antwoordformulier in of bel met de plaatselijke leidster.

Om de drempel zo laag mogelijk te maken kunt u ook vrijblijvend eens helpen bij de activiteit waar uw voorkeur naar uitgaat. Bevalt het dan blijft u en laat zich inschrijven als vrijwilliger.

Meer over het Rode Kruis Dreumel Wamel