De helft van het dak is er al!

Actie voor vakschool van oud-Leeuwenaar in Maracai Venezuela

.

Oud Leeuwenaar, diaken Jan Hol woont en werkt al meer dan 25 jaar in Venezuela. Hij is daar actief in het vormingswerk en onderwijs en bouwt een school voor tweede kans vakonderwijs. Momenteel werkt hij aan een extra verdieping op de school die hij opgezet heeft. Hiervoor is Euro 20.000,-- nodig. Het geld wordt rechtstreeks ingezet voor de school. Er blijft dus niets aan de strijkstok hangen.

 


De bouwplaats van de school in Maracay.
Nu nog even zorgen dat het gat in het dak gedicht wordt.

 

Een bliksemactie op initiatief van Hans van Zwam, Cor en Tanja van Hulst en Ger de Weert, allen uit Beneden Leeuwen, heeft inmiddels Euro 10.000 opgeleverd. De helft is er dus al. Maar zoals iedereen weet houdt je het met een half dak niet droog. Dus vraagt Jan uw steun voor de andere helft.

.

Help de kansarme jeugd in Venezuela met de andere helft van het dak door uw bijdrage over te maken naar de speciaal voor dit doel geopende rekening 1058.56.630 ten name van C. van Hulst en G. de Weert.

.

Meer informatie:

http://www.vriendenvanefo.nl

MaasWaalWeb,  13 oktober 2006