Gemeente West Maas en Waal wil extra geld voor aankoop bouwgrond

Nu duidelijk is hoe de Maaswaalweg doorgetrokken wordt naar  de Pr. Willem Alexanderbrug, wil de gemeente West Maas en Waal in het gebied tussen de Van Heemstraweg en de nieuwe Maaswaalweg zoveel mogelijk grond verwerven voor de nieuwe wijk Leeuwen Zuid. 

Nu nog weiland, straks wellicht de nieuwe wijk Leeuwen-Zuid. 
De gemeente wel in elk geval extra financiŽle ruimte en een voorkeursrecht om grond aan te kopen voor de bouw van woningen en bedrijven in dit gebied. West Maas en Waal wil zo de achterstand uit het verleden inlopen. 

Om dit haalbaar te maken is maken is extra financieringsruimte nodig. In de raadsvergadering van donderdag 26 oktober, 20.00 uur,  zal de raad stemmen over: "Verhoging van het verwervingskrediet grondexploitaties." 
Tevens zal ter stemming gebracht worden: "Vestigen voorkeursrecht op percelen gelegen in het gebied Sprong over de Van Heemstraweg." Hiermee wordt bedoeld dat bij verkoop van onroerend goed in dit gebied de gemeente een voorkeursrecht krijgt. Hiermee wil men voorkomen dat prijsopdrijving plaats vindt en bouwgrond onnodig duur wordt.

West Maas en Waal heeft ambitieuze plannen op het gebied van woningbouw. Na jaren van stagnatie, vooral door een zeer een zeer restrictief beleid van het Paarse kabinet PvdA/VVD voor bouwen op het platteland, wil men met de bouw van 1500 woningen in de komende jaren de opgelopen achterstand inlopen.

Nu maar hopen dat we na de verkiezingen geen kabinet krijgen dat de bouw op het platteland opnieuw op slot gooit.

 MaasWaalWeb,  20 oktober 2006