West Maas en Waal
Ruimte voor bouwen in de gemeente

Uitgaande van het "toetsingskader woningbouw" heeft de gemeenteWest Maas en Waal ruimte voor de bouw 49 woningen. Hiervan zijn er inmiddels al 34 verzoeken ingediend. Hiervan zijn er al negen toegekend.

Er kan, op verschillende locaties, weer gebouwd
worden in West Maas en Waal

Tien verzoeken kunnen na enkele aanpassingen of verdere uitwerking rekenen op toekenning van een bouwvergunning. Vijftien ingediende bouwvergunning zijn afgekeurd omdat het de minimal eisen niet bereikt zijn.

Goedgekeurde plannen kunnen gebouwd worden op het terrein van de voormalige Gravin van Rechterenschool in Rechteren in Appeltern en in de Meester van de  Venstraat op de plaats van dorpshuis De Hanze. Dit dorpshuis zal gesloopt worden zodra het nieuwe MFA in gebruik genomen kan worden. Ook zullen er woningen gebouwd worden aan de Zandstraat in Beneden Leeuwen.

Het is nu aan gemeente en onroerend goed ondernemers, woningstichting, particulieren en gemeente om te werken aan de invulling van de ruimte voor de woningbouw in West Maas en Waal. Met name is belangrijk wat de plannen zijn van woonstichting De Kernen die verantwoordelijk is voor de sociale woningbouw in West Maas en Waal.

https://www.westmaasenwaal.nl

MaasWaalWeb, 7 mei 2019