Gemeente West Maas en Waal
Subsidies Leefbaarheid en Zelfredzaamheid

De gemeente West Maas en Waal ziet graag dat inwoners op een goede manier met elkaar omgaan. Samen kun je immers meer bereiken en als je elkaar kent kun je ook gemakkelijker met elkaar praten over zaken die spelen in de buurt en zoeken naar oplossingen. Dit bevordert de leefbaarheid en zelfredzaamheid in dorpen en buurten.

Om dit te faciliteren heeft de gemeente dit jaar weer subsidie voor activiteiten die op een creatieve en vernieuwende manier een bijdrage leveren aan leefbaarheid en zelfredzaamheid. Ervaringen van voorgaande jaren leren dat dit werkt. Leuke ideen blijken, al dan niet met aanpassingen en verbeteringen, met succes toegepast te worden in andere dorpen en buurten.

Uitgaande van het voorgaande moeten ideen een of meerdere kenmerken uit het onderstaande lijstje bevatten:

 • bevorderen van de gezondheid
 • stimuleren van bewegen
 • ontmoeten van mensen en een zo groot mogelijke deelname
 • versterken van de eigen kracht en de "samenkracht" van de inwoners
 • een nieuwe activiteit die in 2019 wordt uitgevoerd
 • geen aanvulling/uitbreiding/variant op een eerder beloonde activiteit in hetzelfde dorp
 • een organisatie/inwoner in een periode van 3 jaar slechts n aanvraag indienen.

De gemeente beoordeelt de activiteiten en de hieraan verbonden prestaties in de aanvragen samenredzaamheid aan de hand van de volgende criteria:

 •  inzet van vrijwilligers en mantelzorgers uit het desbetreffende dorp
 • mate van preventie, waaronder bevorderen van een gezonde leefstijl
 • ontmoeting en bevordering sociale contacten mede ter bestrijding van eenzaamheid
 • afstemming en samenwerking met andere inwoners(groepen) en organisaties op het gebied van samenredzaamheid
 • de activiteit is nieuw en wordt uitgevoerd in het jaar van toekenning

De volledige beleidsregels kunt u vinden op: www.westmaasenwaal.nl.

De gemeente heeft, zolang er nog voldoende budget is, voor goede projecten, die aan de voorwaarden voldoen, maximaal  Euro 750,00 per project beschikbaar. Het subsidiebudget voor verbetering leefbaarheid is maximaal 4 projecten en voor samenredzaamheid maximaal 2 projecten.

Meer informatie en advies:
Telefoon:  14 0487,  Email: mvooijen@westmaasenwaal.nl

Indienen aanvraag:
Email:
 info@westmaasenwaal.nl  of
Post:
Gemeente West Maas en Waal,
Postbus 1,
6658 ZG Beneden-Leeuwen.

Let op:
Aanvragen moeten vr 1 februari 2019 ingediend zijn.

MaasWaalWeb, 27 december 2018