Gemeente West Maas en Waal
Gratis inleveren zak medisch afval per week

Inwoners van West Maas en Waal die zeer regelmatig medisch incontinentiemateriaal afval in moeten leveren kunnen in de gemente West maas en Waal, onder bepaalde voorwaarden, wekelijks één 30 liter zak medisch afval gratis inleveren.

Uitgangspunt hierbij is dat de inwoner wekelijks medisch incontinentie-materiaal gebruikt. De bijdrage van de gemeente is een pasje waarmee in een jaar 52 zakken medisch restafval gratis ingeleverd kunnen worden.

Aanmelden voor medisch gratis inleveren restafval kan met een telefoontje aan 140487 of een mailtje aan info@westmaasenwaal.nl 

Meer: https://westmaasenwaal.nl/medischafval

MaasWaalWeb, 17 juli 2019