Beneden Leeuwen
Bouw uniek Integraal Kind Centrum start in april

Er is ruim vijf jaar aan gewerkt aan de voorbereidingen en nu is het eindelijk zover: in april kan gestart worden met de bouw van het Integraal Kind Centrum (IKC) Beneden Leeuwen. Het IKC komt tussen het huidige schoolgebouw van basisscholen De Leeuwenkuil en De Wijzer en Pax Christi Junior.

Junior College Pax Christi College.  Door koppelen van
nieuwe basisschool en Junior College ontstaat een uniek
Integraal Kind Centrum (IKC) voor kinderen van 4 tot 14 jaar.

Het schoolgebouw van Leeuwenkuil en De Wijzer zal na de verhuizing naar het IKC gesloopt worden. Op de plaats die hierdoor vrijkomt komt een "schoolpark" met speelmogelijkheden, veel groen en een mooie vijver. Aan het  gebouw van Pax Christi Junior zal niet veel veranderen. Hierin zullen de lessen van de eerste twee jaren het middelbaar onderwijs gegeven worden.

Na deze twee jaren kunnen de kinderen doorstromen naar  het Pax Christi College in Druten. Hierin zijn de opleidingen voor o.a. Vmbo, Havo, Atheneum en Gymnasium.

Uniek concept

In die vijf jaar van voorbereiding is een IKC ontwikkeld voor kinderen van vier tot veertien jaar. Uniek, want vrijwel alle IKC's beperken zich tot de basisschool voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

De extra twee jaren van  IKC Beneden Leeuwen scheppen de ruimte een uniek, breed pakket voor de kinderen. Dit pakket omvat o.a. peuteropvang en twee praktijklokalen waarin de kinderen praktische kennis kunnen maken met techniek.

Basisschool De Leeuwekuil - Beneden Leeuwen. Na de verhuizing
 van deze school naar het nieuwe IKC zal dit schoolgebouw gesloopt
 worden om plaats te maken voor het "schoolpark" van het IKC.

Bouw

Na een aanbestedingstraject is de bouw van het IKC gegund aan Burgland Bouw, Dodewaard en de uitvoering van de technische installatiewerkzaamheden aan Schrijver Technische Installaties, Oss.

De bouw start in april 2018 en de oplevering wordt verwacht in winter 2018 -2019 of voorjaar 2019. De verhuizing van de oude naar nieuwe gebouwen zal in de schoolvakanties uitgevoerd worden, zodat het onderwijs er vrijwel geen last van ondervindt.

Het nieuwe schoolgebouw zal geheel duurzaam zijn, met o.a. zonnecellen en een warmtepompinstallatie.

 Goede samenwerking

Wethouder van Swam van de gemeente West Maas en Waal is goed te spreken over de samenwerking in het project. Vanaf het begin is door alle partijen de focus op een optimaal resultaat voor het onderwijs geweest. Je ziet het nu ook in de resultaten.

Het  unieke "4 - 12 jaar" is belangrijk voor alle kinderen en extra belangrijk voor de kinderen uit de dorpen in West Maas enWaaal. Zij kunnen de eerste twee jaren van het voortgezet onderwijs naar Beneden Leeuwen. Voor kinderen tussen12 en 14 jaar maakt het een groot verschil of je meer dan 10 kilometer naar school moet of er onder een dergelijke afstand kunt blijven.

Mooi is het resultaat dat men twee technieklokalen krijgt en via Meerwaarde Maas en Waal ook de vrijwilligers die  kinderen kunnen bijgeleiden in de kennismaking met techniek.

 De wethouder is ook erg tevreden over de constructieve wijze waarop de Gemeenteraad van West Maas en Waal de investering in goed onderwijs mogelijk gemaakt heeft.

Bewondering is er ook voor de wijze waarop het Pax Christi College en SPOM, de samenwerkende basisscholen in Maas en Waal, een concept uitgewerkt hebben voor een innovatieve structuur van basis en voortgezet onderwijs in Maas en Waal.

Wethouder van Swam: het was soms moeilijk, het heeft veel mensen heel veel tijd gekost, maar de samenwerking en het resultaat maakt het allemaal goed.

MaasWaalWeb, 6 maart 2018