Gemeente West Maas en Waal
Rondetafelgesprek Ruimte: Inzamelen huisvuil en reuknorm

Dinsdag 7 februari, aanvang 20.00 uur is in het Gemeentehuis van West Maas en Waal, Dijkstraat 11, Beneden Leeuwen het Rondetafelgesprek (RTG) Ruimte. Een gesprek over onderwerpen die betrekking hebben op zaken in de sfeer van gebruik van de wegen, bebouwde grond en het buitengebied van de gemeente. Rondetafelgesprekken zijn openbaar en iedereen kan ze bezoeken in de Raadszaal van het gemeentehuis.

Inzamelen huisvuil

Inzamelen van huisvuil wordt in de gemeente verzorgd door de AVRI. In dit rondetafelgesprek kan de raad zich laten informeren door medewerkers van de AVRI over eenn andere aanpak van de inzameling van restafval dan de gebruikelijke.

Ophalen met moderne vuilnisauto's. Als inwoners
restafval zelf naar ondergrondse container moeten
gaan brengen zullen we ze minder gaan zien.

Gaat het huis-aan-huis inzamelen veranderen in wegbrengen door de burger van het restafval naar een ondergrondse verzamelcontainer? Gaat dit opgedrongen worden door de AVRI of zijn er nog alternatieven?

De Raadsleden zullen zich heel zorgvuldig moeten laten informeren, want de uitkomst raakt de leefbaarheid van de gemeente.

Beslissing geurnormen buitengebied

Gouden Kans is een initiatief om in het buitengebied van de gemeente, nabij Appeltern, van een grootschalig recreatieproject met grootschalige groepsaccommodaties en faciliteiten zoals, bijvoorbeeld, conres en vergaderzalen, een overdekt zwembad en diverse speel en recreatievoorzieningen.

Boerderij in buitengebied van West Maas en Waal. In hoeverre gaan
striktere geurnormen ten gunste van plannen voor niet-agrarische
activiteiten de mogelijkheden voor de agrariŽrs beperken?

Om het project een succes te laten worden is het nodig dat hinderlijke geur van de omliggende agrarische bedrijven beperkt blijft. Maar geurbeperkingen, kunnen de mogelijkheden van de omliggende agrariŽrs beperken in hun bedrijfsvoering. De afgelopen jaren is er veel gebeurd om tot een oplossing te komen die voor alle betrokken partijen acceptabel is.

In het rondetafelgesprek zal de Raad geÔnformeerd worden over de stand van zaken en de beslissingen die genomen moeten worden. Uiteindelijk zal de gemeenteraad in een komende raadsvergadering een beslissing moeten nemen die voor alle betrokkenen, waaronder de inwoners van West Maas en Waal, acceptabel is.

 Overige agendapunten

 • Categorisering van wegen
  De wegen in de gemeente zijn ondergebracht in een aantal categorieŽn, waarin bepaald wordr waarvoor de een bepaalde weg bestemd is en aan welke eigenschappen het daarvoor moet voldoen. Denk hieraan wel/niet een trottoir, breedte, geschiktheid voor vrachtverkeer en dergelijke.

  De categorisering is, waar nodig, bijgewerkt., zodat de gemeente er komende jaren weer mee vooruit kan. De
   

 • Zonnecellenparken in buitengebied Beneden Leeuwen
  Enige tijd geleden is door de gemeente al besloten mee te werken aan de bouw van twee middelgrote parken met zonnecellenpanelen. De plannen hebben ter inzage gelegen en enkele omwonenden hebben bezwaren in gediend. Deze zijn inmiddels behandeld en afgewerkt.

  Een volgende stap is nu een verklaring van "geen bedenkingen" van de gemeente. Deze verklaring is nodig omdat zonder deze verklaring, er geen subsidie voor het de realisering van het plan aangevraagd kan worden. De subsidie is essentieel, omdat zonder subsidie een gezonde economische exploitatie onhaalbaar is.

  Het advies van B&W is de verklaring van geen bedenkingen te verlenen, maar het laatste woord in deze is de beslissing van de Raad.

Volledige agenda

De volledige agenda's van het rondetafelgesprek kunt u vinden op:
Rondetafelgesprekken 7-2-2017

Inspreken burgers

Burgers van de gemeente Maas en Waal kunnen in de rondetafelgesprekken hun mening over de de onderwerpen op de agenda geven. Inspraak mag maximaal 5 minuten duren. Na afloop van het gesprek kunnen raadsleden vragen stellen aan de inspreker. Deze vragen mogen niet leiden tot een discussie met de inspreker.

Meer: http://www.westmaasenwaal.nl

MaasWaalWeb, 3 februari 2017