GemeenteWest Maas en Waal
Mobiele Stormbaan officieel in gebruik genomen

Op 10 juli is op het schoolplein van de de Mariaschool in Boven Leeuwen de mobiele Stormbaan officieel in gebruik genomen. De Stormbaan, is het resultaat van een voorstel van de Boven Leeuwense fractie van de West Maas en Waalse Kindergemeenteraad. De Stormbaan ongeveer 10 meter lang en 3,5 meter hoog is geschikt voor alle kinderen vanaf groep 3 van de basisschool. Een prachtige aanwinst voor de basisschoolkinderen in de gemeente.

Kinderen op de Stormbaan

De mobiele stormbaan waar straks ook kinderen van andere
basisscholen in West Maas en Waal kunnen genieten

 De manier waarop de Boven Leeuwense deze aanwinst door de Kindergemeenteraad wist te krijgen is een aanpak waarvan de grote mensen Gemeenteraad nog iets kan leren. In de eerste ronden van de discussie in de Kindergemeenteraad leek het idee van Boven Leeuwen geen schijn van kans te hebben.

Maar door goed te luisteren naar de wensen van andere scholen die ook geen kans te leken te hebben wist Boven Leeuwen in volgende ronden steeds meer aanhang voor de Stormbaan te krijgen. Door de focus te leggen op verplaatsbaarheid van de Stormbaan, waardoor als deze keuze gemaakt werd, ieder dorp om beurt de Stormbaan in zijn dorp kon krijgen, leverde zoveel stemmen op dat de Stormbaan de meeste stemmen kreeg.

De Boven Leeuwense fractie van de Kindergemeente Raad West
Maas en Waal. Politiek talent dat terecht de eerste plaats veroverde.

Wat indruk op ons gemaakt heeft is de politieke strategie van de Boven Leeuwense fractie. Terwijl sommige andere fracties gaande de vergadering verbeteringen in hun plannen probeerden te brengen, bleef Boven Leeuwense fractie consequent bij hun oorspronkelijke inbreng en beperkten ze zich, indien nodig, tot verduidelijking van hun project.

Dit bleek succesvol, want het schepte het vertrouwen dat de plannen van Boven Leeuwen in de praktijk ook haalbaar zouden zijn. Dit vertrouwen leverde uiteindelijk de stemmen op die de Stormbaan de winnaar maakte. Boven Leeuwen kan trots zijn op al dit politieke talent.

Wethouder Bert van Swam laat zien dat je zo oud bent als je, je voelt.

MaasWaalWeb, 10 juli 2017