Gemeente West Maas en Waal
Presentatie voorstellen en stemming  Kindergemeenteraad

Donderdag 13 april, aanvang 18.00 uur, is er in de raadszaal van het gemeentehuis van West Maas en Waal, Dijkstraat 11, Beneden Leeuwen een vergadering van de Kindergemeenteraad. Op de agenda staat presentatie en stemming over de plannen van de kinderraden van de scholen:

  • De Tweestroom - Altforst
  • De Leeuwenkuil - Beneden Leeuwen
  • De Wijzer - Beneden Leeuwen
  • De Mariaschool - Boven Leeuwen
  • De Oversteek - Dreumel

Voorzitter van de kindergemeenteraad: burgemeester Thomas Steenkamp

Burgemester Thomas Steenkamp

Toelichting:

De afgelopen periode hebben vertegenwoordigers van de deelnemende scholen gediscussieerd over plannen voor faciliteiten in de categorie "Spelen en vrije tijd"" voor de kinderen in West Maas en Waal. Dit heeft geresulteerd in vijf  plannen. Omdat de gemeente, wegens geldgebrek, maar één plan uit kan voeren zal er eerst gediscussieerd worden over wat het beste plan is voor zoveel mogelijk kinderen in de gemeente. Hierna is de stemming die bepaald welk plan uitgevoerd zal worden.

De raadsvergadering is toegankelijk voor alle burgers, jong of oud, van West Maas en Waal. Burgers mogen op geen enkele manier invloed uitoefenen op de beraadslagingen en stemming van de kinderraadvergadering.

Vragen: griffie@westmaasenwaal.nl of tel. 140487.

MaasWaalWeb, 9 april 2017