Beneden Leeuwen
Onderzoek kansen Evenementenplein

De gemeente West Maas en Waal onderzoekt de haalbaarheid voor een Evenementenplein  bij de Wiel in Beneden Leeuwen. Aanleiding voor dit plan is de veelvuldiginge overlast die de winkels en aanwonenden rond het Dorpsplein ondervinden van evenementen zoals bijvoorbeeld kermis, Dag van Leeuwen, Dijkenloop, Lauwe on Ice en soortgelijke grote evenementen.

Dorpsplein Beneden Leeuwen met bezoekers

Gezellige drukte op het Dorpsplein in Beneden Leeuwen.
Bij evenementen geen parkeerplaatsen en vaak tot laat in
de nacht geluidsoverlast voor omwonenden.

De overlast voor de winkels aan het plein zijn slechte bereikbaarheid, nauwelijks parkeergelegenheid en overlast bij het opbouwen en afbreken van de faciliteiten voor de evenementen. Voor aanwonenden is de overlast, naast gebrek aan parkeerplaatsen en bereikbaarheid, vooral de overlast door hard lawaai tot laat in de avond.

Het beoogde terrein voor het Evenementenplein ligt maar enkele honderden meters van het Dorpsplein en heeft aan de noordzijde, de zijde van de Wiel en Bossee, nauwelijks bewoning. Aan de zuidzijde er van ligt een woonwijk waarmee rekening gehouden moet worden.

Het grasveld tussen Wielstraat en de plas de Wiel wordt nu
al vaak gebruikt voor verschillende evenementen. Onderzocht
 wordt wat de kansen zijn voor een Evenementenplein.

Hier zal zorgvuldig aan gewerkt moeten worden om teveel geluidsoverlast te voorkomen. verder zal er voldoende parkeerruimte voor bezoekers van evenementen, om te voorkomen dat de omwonenden parkeeroverlast krijgen.

Verder zal er verharding voor een deel van het beoogde Evenementenplein nodig zijn en voorzieningen voor o.a. elektriciteit, riolering en afvoer van overvloedig hemelwater. Belangrijk is ook dat de groene omgeving van Wiel, Bossee en het groene karakter niet teveel aangetast wordt.

MaasWaalWeb, 7 juli 2017