Gemeente West Maas en Waal
Opvolging burgemeester Steenkamp loopt uit

De procedure voor het vinden en benoemen van een nieuwe burgemeester van de gemeente West Maas en Waal loopt uit. Hierdoor is het vanaf nu al onvermijdelijk dat een interim burgemeester benoemd moet worden die de taken van burgemeester Steenkamp in juni 2017 tijdelijk over gaat nemen.

De procedure voor de benoeming voor een nieuwe burgemeester kent in grote lijnen de volgende stappen:

Burgemeester Thomas Steenkamp

  1. Op basis van de profielschets wordt door het ministerie van Binnenlandse Zaken een vacature opengesteld.

  2. Uit de sollicitanten die reageren op de vacature worden er door de vertrouwenscommissie twee kandidaten gekozen die in een besloten vergadering voorgelegd worden aan de gemeenteraad. De Raad beslist welke van de twee aan het ministerie van Binnenlandse Zaken aanbevolen wordt als burgemeester.

  3. Er van uitgaande dat de minister van Binnenlandse Zaken het advies van de Raad opvolgt, de kandidaat voorgelegd aan de de Kroon, die de kandidaat zal benoemen.

Tot nog toe is er door West Maas en Waal nog vrijwel niets gedaan aan deze procedure. Stap 1, de vaststelling van de profielschets en de instelling van een Vertrouwensraad moet nog plaatsvinden. Voor de opstelling van de profielschets wordt een half jaar uitgetrokken. Dit betekent dat pas een jaar na de bekendwording van het vertrek van burgemeester Steenkamp het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de slag kan met het in de Staatscourant  plaatsen van een vacature burgemeester West Maas en Waal.

Gemeentehuis West Maas en Waal.
Weing actie in procedure nieuwe burgemeester
maakt interim noodzakelijk.

Om de vertraging op te vangen wordt wordt daarom gewerkt aan de benoeming van een tijdelijke interim burgemeester. De verwachting is dat West Maas en Waal eind 2017 de benoeming van een nieuwe burgemeester kan verwachten.

Dit zal een race worden, want voor het plaatsen van de vacature voor burgemeester West Maas en Waal, de voorselectie van de twee kandidaten die voorgelegd kunnen worden aan de gemeenteraad, de keuze door de gemeenteraad en de benoeming van de kandidaat door de Kroon zal dan binnen een paar maanden afgewerkt moeten worden.

MaasWaalWeb,  2 december 2016