West Maas en Waal
Ondertekening participatieverklaring statushouders

Vluchtelingen kunnen niet zomaar in Nederland blijven. Als iemand zich aanmeldt als vluchteling wordt eerst uitgezocht of het vluchteling is die voldoet aan de termen van het Vluchtelingenverdrag. Vluchteling ben je als je land om gegronde reden ontvlucht wegens vervolging voor godsdienst, politieke overtuiging, seksuele geaardheid of etnische afkomst.

Wie om bovenstaande reden zijn land ontvlucht kan bij het land waarnaar hij vlucht een vluchtelingenstatus aanvragen. Alvorens deze status verleend wordt zal uitgezocht worden of aan de voorwaarden hiervoor voldaan wordt. Is dit het geval krijgt men de status erkend vluchteling en wordt men "statushouder".

Statushouders in de gemeente West Maas en Waal die een cursus
 gevolgd hebben over de kernwaarden voor inwoners van Nederland.
Geheel links, wethouder Bert van Swam, aanwezig namens het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente West Maas en Waal.

Van een statushouder wordt verwacht die hij zich inspant om volledig te kunnen functioneren zoals een inwoner van het land. Het proces om dit te bereiken wordt inburgering genoemd. Hieronder valt, onder andere, het leren van de regels die gelden in het land en het leren van de taal.

Als onderdeel van de inburgering hebben een aantal statushouders in de gemeente West Maas en Waal een cursus gevolgd over de kernwaarden voor inwoners van Nederland. Deze kernwaarden zijn:

  • Vrijheid: In Nederland mag iedereen denken, doen en zeggen wat hij wil.
  • Gelijkwaardigheid: In Nederland worden alle burgers gelijkwaardig behandeld.
  • Solidariteit: In Nederland zijn burgers samen verantwoordelijk voor de samenleving.
  • Participatie: In Nederland vragen we alle burgers bij te dragen aan een prettige en veilige samenleving.

Ter afsluiting van de cursus hebben de deelnemers aan de cursus, op een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis van West Maas en Waal, een Participatieverklaring ondertekend. Wethouder Bert van Swam, aanwezig namens het College van Burgemeester en Wethouders  van de gemeente West Maas en Waal, feliciteerde de ondertekenaars na deze belangrijke stap in de inburgering.

MaasWaalWeb, 27 december 2016