West Maas en Waal
Proef om zelfredzaamheid te verbeteren met Buurtgezinnen.nl

De gemeente West Maasen Waal wil in een proef van een jaar proberen te achterhalen of het idee van Buurtgezinnen.nl idee de zelfredzaamheid in de gemeente verbetert.

Buurtgezinnen.nl is een organisatie die gezinnen die het een tijdje erg moeilijk hebben in contact te brengen met gezinnen die ze tijdelijk willen helpen om de problemen de baas te worden. Lukt het dan hoeven deze gezinnen niet bij de gemeente aan te kloppen voor maatschappelijke hulp.

Alles loopt mis, niks lukt meer. Waar beginnen? Als ik dit aanpak
blijft het op andere plaatsen liggen. Wat nu? Wat nu?

Werkwijze

De aanpak van Buurtgezinnen.nl werkt als volgt. Stel dat een gezin het erg moeilijk heeft omdat door moeilijkheden op het werk de moeder het allemaal niet meer aan kan. De kinderen krijgen hierdoor te weinig aandacht, schoolprestaties lijden er onder, het huis vervuilt en de schulden beginnen zich op te stapelen. Als dit door blijft gaan zal het slechter en slechter gaan met het gezin.

Als Buurtgezinnen.nl actief is in de gemeente kan de moeder hierbij aankloppen en er de problemen uitleggen. In de termen van buurtgezinnen wordt ze dan een "vraaggezin". Buurtgezinnen.nl zal vervolgens een "steungezin" zoeken voor het vraaggezin.

Het steungezin gaat, in overleg met het vraaggezin, werken aan het oplossen van de problemen. Dat kan uiteenlopen van adviezen over het oplossen van de problemen tot bijvoorbeeld hulp op de punten waar het mis aan het lopen is. Bijvoorbeeld door de kinderen naar school te brengen zodat ze geen lessen meer missen of te helpen bij het opruimen van het huis als onderdeel van rust en regelmaat terug te brengen in het gezin.

Methode Buurtgezinnen.nl

Kenmerken van de methode van Buurtgezinnen.nl is dat het allemaal zonder beroepskrachten ("professionals") gaat, er geen kosten in rekening gebracht worden en vraag- en steungezinnen in goed overleg samen bepalen hoe een en ander aangepakt gaat worden. De aanpak van heeft wel raakvlakken met wat vroeger familie- en buurthulp deed.

Goede reputatie en veel ervaring

Buurtgezinnen.nl werkt al in een aantal gemeenten en heeft er een goede reputatie mee opgebouwd. Het heeft veel kennis en ervaring waarvan West Maas en Waal kan profiteren bij het opzetten van buurthulp nieuwe stijl. Na een jaar zal West Maas en Waal de ervaringen evalueren en beslissingen nemen over het verder verbeteren van zelfredzaamheid en sociaal cement in de gemeente.

Meer: http://www.buurtgezinnen.nl 

MaasWaalWeb, 26 december 2016