West Maas en Waal
Gemeente werkt aan Blijverslening

De gemeente West Maas en Waal werkt aan een Blijverslening. De lening is bedoeld voor inwoners van de gemeente die het liefst in hun huidige woning willen blijven wonen, maar die dit alleen op een verantwoorde manier kunnen als hun woning aangepast wordt voor veilig wonen.

Gewoon blijven wonen in je eigen woning, bij je eigen buren en
in je eigen dorp. Een Blijverslening helpt dit te realiseren.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan lage of geen drempels van deuren om het gevaar van struikelen te voorkomen, stevige trapleuningen aan weerszijden van de trap om vallen te voorkomen een traplift als het voorgaande onvoldoende is, bad en douche met een stroeve vloer en leuningen om veiliger in bad of douchebak te stappen en dergelijke

Soms zullen ook duurdere aanpassingen nodig zijn, zoals bijvoorbeeld een slaapkamer en bad of douche gelijkvloers realiseren.

De Blijverslening is bedoeld voor inwoners van de gemeente die de kosten voor deze aanpassingen niet zelf kunnen financieren en voor een lening ook niet terecht kunnen bij een bank.

Vallen op de trap kan ernstige gevolgen hebben. Tijdig maatregelen
nemen om de trap veiliger te maken is een onderdeel van
langer verantwoord zelfstandig blijven in je eigen woning.

Vorig jaar is door B&W al gesproken over de Blijverslening. Wethouder Sander Bos, die o.a. wonen in zijn portefeuille heeft is toen al gestart met een onderzoek van de in en outs van een dergelijke lening.

Voor de gemeente zitten er verschillende kanten aan dit onderwerp. Als inwoners zelfstandig kunnen blijven wonen zal dit de gemeente geld besparen omdat minder gevallen te verwachten zijn van inwoners die vragen om ondersteuning van dure zorg die ze zelf niet kunnen betalen. Het betekent ook dat speciale zorgwoningen, waarvan er in de gemeente te weinig zijn, beschikbaar blijven voor de gevallen die niet op te lossen zijn met aanpassingen van de woning.

Tegenover deze voordelen staat dat de gemeente op de een of andere manier het geld moeten vinden om de leningen te financieren. Verder zal uitgezocht moeten worden wat de risico's voor de gemeente zijn.

Zo zijn er meer zaken waar de wethouder en zijn ambtenaren uit zullen moeten zoeken, voordat een voorstel voor een Blijverslening aan de Gemeenteraad voorgelegd kan worden. Door de wethouder en zijn medewerkers zal er hard aan gewerkt moeten worden want de Raad heeft hem gevraagd zo snel mogelijk met een voorstel te komen.

Wethouder Sander Bos (VVD)

De Bljverslening is niet echt nieuw. Er zijn al gemeente waarin het mogelijk is. Gemeenten kunnen de administratieve afhandeling in handen leggen van SVn, een onderdeel van de Bank van Nederlandse gemeenten. West Maas en Waal heeft veel ervaring met Svn want het is de organisatie die de starterslening van de gemeente al jarenlang verzorgt.

Meer: SVn over Blijversleningen

MaasWaalWeb, 11 december 2016