Gemeente West Maas en Waal
WMO-adviesraad zoekt versterking

De WMO-adviesraad zoekt versterking. Momenteel zijn er vacatures voor:

  • Lid agendacommissie
    U werkt mee aan beleid maken, processen sturen en onderhoud van administratieve structuur

  • Lid werkgroep 1
    Deze werkgroep richt zich primair op sociale samenhang dorpen onderling, informatievoorziening en cliŽntondersteuning,mantelzorg en vrijwilligers, preventief gezondheidsbeleid en sport.

  • Lid werkgroep 2
    Deze werkgroep richt zich primair op het terrein van jongeren, kind en gezin, bevorderen van deelname aan de maatschappij, vrouwenopvang en huiselijk geweld, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg.

De WMO-adviesraad adviseert het college van Burgemeester en Wethouders over het gemeentelijk beleid en uitvoering van de wet maatschappelijke ondersteuning. De raad functioneert onafhankelijk en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over maatschappelijke vraagstukken op het gebied van o.a.: wonen, welzijn, zorg , jeugd, huishoudelijke verzorging, verslaafdenzorg, geestelijke gezondheid. Kortom alledaagse zaken uit onze gemeente.

Bent u woonachtig in de gemeente West Maas en Waal en voelt u zich betrokken bij maatschappelijke vraagstukken waar u graag uw mening over geeft dan nodigen wij u uit te reageren.

Mantelzorg: een van de aandachtsgebieden van de WMO-adviesraad

Meer: http://www.wmoadviesraadwestmaasenwaal.nl of 
voorzitter WMO-adviesraad Onno Siegers
E-mail: voorzitter@wmoadviesraadwestmaasenwaal.nl

MaasWaalWeb, 22 maart 2012