Gemeente West Maas en Waal
Raadsbrede steun voor startersregeling

Gisteravond heeft de gehele Raad zich achter een motie van FD West Maas en Waal geschaard waarin B&W gevraagd wordt een raadsvoorstel voor te bereiden waarmee de reserve sociale woningbouw (circa Euro 500.000,--)  ingezet kan worden voor startersleden.

Voor starters nu echte kansen voor "een eigen huis, een dak onder de zon"

In de motie gaat men uit van de volgende uitgangspunten:

  • Voor de uitvoering moet samenwerking gezocht worden met SNn. Dit is een organisatie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten die zich helemaal gespecialiseerd heeft in startersleningen en veel ervaring heeft in het suceesvol uitvoeren van deze regelingen.

  • De doelgroep voor de regeling is jongeren uit West Maas en Waal.

  • De regeling moet zowel op nieuwe als bestaande woningen richten.

  • Hypotheekgrens maximaal Euro 215.000,--

  • Starterslening maximaal Euro 30.000,--

  • de regeling zo snel mogelijk invoeren.

  • Na een jaar evaluatie van de regeling.

De regeling moet jongeren die een inkomen hebben dat volgens de bestaande landelijke regels net te laag is om voldoende hypotheek te krijgen, te helpen met een "zachte" starterslening waardoor ze alsnog voor een hypotheek in aanmerking kunnen komen. De starterslening breit, als het ware, het laatste gaatje dicht.

Zowel bestaande woningen als nieuwbouw komen en aanmerking voor de startersregeling. Dit schept kansen voor de kleinere kernen waar vaak leuke woningen voor scherpe prijzen te koop staan. Het "gat dichtbreien" bij een laag inkomen wordt hier eerder haalbaar.

De motie werd in eerste instantie gesteund door alle raadsfracties behalve de VVD. Staande de vergadering besloot de VVD zich aan te sluiten bij de overige fracties.  De VVD heeft wel wat bedenkingen tegen de startersleningen en ziet ook wel betere alternatieven, maar deze zijn onder de huidige marktomstandigheden niet te realiseren. Omdat de VVD het belang van het op gang brengen van de woningbouw erkent heeft men de bedenkingen opzij gezet en steun aan de statersleningen toegezegd.

De startersleningen zullen overigens niet voor alle gevallen en oplossing bieden. Wie volgens de huidige normen maximaal een hypotheek kan krijgen van bijvoorbeeld 140.000,--, maar een woning op het oog heeft van  190.000,-- komt nog steeds 20.000,-- tekort. Dat wordt dan dus zoeken naar een wat goedkopere woning. Maar het neemt niet weg dat er nu voor veel jonge mensen het extra stukje ruimte komt voor "een eigen huis, een dak onder de zon".

 Meer: Beeldvorming Starters Woningmarkt

MaasWaalWeb, 1 maart 2012