Nationale Compostdag
Geen gratis compost voor West Maas en Waal

Voor West Maas en Waal is er zaterdag 24 maart, Nationale Compostdag, geen gratis compost. Terwijl ARN, de vuilverwerker in Weurt, dit jaar tienduizenden zakken gratis compost klaar heeft liggen voor de gemeenten die aangesloten zijn bij ARN, heeft AVRI, waar Maas en Waal zich begin dit jaar aangesloten heeft, besloten om te stoppen met het uitdelen van gratis compost. 

De gemeentewerf van West Maas en Waal aan de Veesteeg. Op nationale compostdag wel wat drukte en soms files, maar men zag hier toen geen reden in om de uitreiking van gratis compost te stoppen. Nu draait AVRI de kraan dicht.

De redenen van AVRI voor dit besluit: "De compostactie heeft nogal wat overlast veroorzaakt uiteenlopend tot verstopte toegangswegen naar bedrijven in de buurt van de milieustraten. Ook waren er vaak lange wachttijden. De overlast die AVRI veroorzaakte, de hoge kosten van de actie en het relatief kleine aantal mensen (6%) dat gebruik maakte van de actie, zijn voor AVRI zwaarwegende argumenten geweest om te stoppen met de compostactie."

In het verleden, toen de afvoer van huisvuil in West Maas en Waal nog door ARN verzorgd werd was er ook in West Maas en Waal zoveel belangstelling dat er bijvoorbeeld files ontstonden bij de gemeentewerf  aan de Veesteeg. Maar de overlast heeft nooit een dergelijke omvang aangenomen dat dit aanleiding gaf om uitreiking van gratis compost te stoppen. Voor de inwoners van West Maas en Waal is het een tegenvaller dat ze in tegenstelling van de andere gemeenten in het Land van Maas en Waal (Druten, Beuningen, Wijchen) voor compost bij het tuincentrum de portemonnee open moeten trekken..

MaasWaalWeb, 14 maart 2012