WMO-adviesraad West Maas en Waal zoekt versterking

Woonachtig in de gemeente West Maas en Waal en interesse in en betrokken bij maatschappelijke vraagstukken, dan is de WMO-adviesraad wellicht iets voor u. 
Er is momenteel een vacature in de adviesraad, die ruimte biedt om uw bijdrage te leveren aan het goed functioneren van de WMO in de gemeente.

Vrijwilligerswerk is een van de werkvelden van de WMO

De WMO-adviesraad West Maas en Waal adviseert het college van Burgemeester en Wethouders over het gemeentelijk beleid en uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De raad functioneert onafhankelijk en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over maatschappelijke vraagstukken zoals wonen, welzijn, zorg, jeugd, hulp bij het huishouden, verslaafdenzorg, geestelijke gezondheid, kortom alledaagse zaken uit onze gemeente.

Bent u woonachtig in de gemeente West Maas en Waal en voelt u zich betrokken bij maatschappelijke vraagstukken waar u graag uw mening over geeft, dan nodigen wij u uit om te reageren. Wij vergaderen 10 keer per jaar met de voltallige raad, daarnaast zult u samen met andere leden van de WMO-adviesraad West Maas en Waal deel uitmaken van een werkgroep voor een maatschappelijk aandachtsveld dat uw belangstelling heeft.

Vanwege de huidige samenstelling van de WMO-adviesraad roepen wij nadrukkelijk vrouwelijke kandidaten op die interesse hebben voor jongerenbeleid en de uitvoering ervan. 

Deelname is op vrijwilligersbasis, maar er is wel een bescheiden onkosten- regeling van toepassing. 
Voor meer informatie over de WMO-adviesraad dan kunt u een informatiepakket aanvragen bij de secretaris: de heer Nol van Dijk, telefoon: 06 200 11 399.

Voor inhoudelijke informatie over de functie dan kunt u contact opnemen met Onno Siegers, voorzitter. 
Tel 0487-592563 of  E-mail: osiegers@xs4all.nl .

Uw sollicitatie kunt u sturen aan de WMO-adviesraad West Maas en Waal, ter attentie van de heer Onno Siegers, Perzikstraat 1, 6658 EX Beneden- Leeuwen. 
Na uw aanmelding ontvangt u bericht over het vervolg.

Hulpmiddelen om mensen zolang mogelijk onafhankelijk te houden vormen ook een werkveld van de WMO

MaasWaalWeb, 30 september 2009