Maas en Walers niet gerust over F3b 
Drie van de vier Maas en Walers bang dat ontzanding toch doorgaat
Maas en Walers zijn nog niet gerust over het definitief afblazen F3b, de geplande reuzenontzanding, bij Maasbommel. Van de deelnemers aan "Uw stem ...", de enquête op MaasWaalWeb, met de vraag "F3b definitief dood?" is maar een op de vier deelnemers (25%) het eens met de stelling "Dat zandgat bij Maasbommel komt er echt nooit meer." De overige 75% zijn beduidend minder zeker. De helft van deze groep is van mening dat na wat politiek geharrewar de ontzanding toch gewoon door zal gaan. De andere helft van de sceptici denkt dat de ontzanding misschien nog wel af te wenden is, maar dat hiervoor blijvende waakzaamheid en acties nodig zullen zijn. Meer...

MaasWaalWeb 29-4-01