Maas en Waal niet gerust op afloop F3b
Drie van de vier Maas en Walers bang dat ontzanding toch doorgaat

Maas en Walers zijn nog niet gerust over het definitief afblazen F3b, de geplande reuzenontzanding, bij Maasbommel. Van de deelnemers aan "Uw stem ...", de enquête op MaasWaalWeb, met de vraag "F3b definitief dood?" is maar een op de vier deelnemers (25%) het eens met de stelling "Dat zandgat bij Maasbommel komt er echt nooit meer." De overige 75% zijn beduidend minder zeker. De helft van deze groep is van mening dat na wat politiek geharrewar de ontzanding toch gewoon door zal gaan. De andere helft van de sceptici denkt dat de ontzanding misschien nog wel af te wenden is, maar dat hiervoor blijvende waakzaamheid en acties nodig zullen zijn.

Nog geen gelopen race

Wethouder Hans van Zwam, de "zandwethouder", is niet verbaasd over de uitslag. Hij bespeurt in de uitslag het groeiend gebrek aan vertrouwen in de politiek. Bovendien is er nog steeds veel weerstand en lobbyen de zandbazen hard om het gat alsnog gerealiseerd te krijgen. Volgens wethouder van Zwam is waakzaamheid vereist en zal actie zeker nodig blijven.

Een ontzanding bij Dreumel, Gemeente West Maas en Waal, waar momenteel weer zand en grind gewonnen wordt.

Van Zwam maakt zich vooral zorgen over de geluiden uit Den Haag. Van Zwam "Het lijkt er soms op dat staatssecretaris de Vries zich voor het karretje van de ontzanders laat spannen."

Over de steun van de PvdA-fractie in de Provinciale Staten is Van Zwam veel beter te spreken. " In Arnhem wordt serieus aan alternatieven gewerkt. Dat merk ik duidelijk in mijn contacten met de fractie."

Niet verbaasd

Wethouder Piet van Toor, de wehouder uit Maasbommel, de plaats van de geplande ontzanding, is evenmin verbaasd over de uitslag van de enquête. Het beeld van 75 procent twijfelaars en sceptici komt gevoelsmatig redelijk overeen met het beeld dat hij krijgt in zijn dagelijkse contacten. Van Toor denkt dat het vooral komt omdat veel mensen de macht van het geld vrezen. Omdat er veel geld op het spel staat, zijn ze bang dat de ontgronders, met de ruime financiële middelen die ze hebben, uiteindelijk toch aan het langste eind trekken.

Van Toor heeft eveneens geen problemen met de opstelling van "Arnhem". De contacten zijn goed en de bij de ontzanding betrokken Gedeputeerden werken hard aan het vinden van alternatieven voor de zandleveranties die gepland waren voor F3b. Van Toor: "Het is nu zaak om te zorgen dat er geen vertragingen komen in de procedures voor de vergunningen voor alternatieve winninglocaties."

Gezicht op de Gouden Ham, een ca. 400 ha groot recreatiegebied, ontstaan door een ontzanding langs de Maas in De Gemeente West Maas en Waal

Het is Van Toor ook niet helemaal duidelijk waarom staatssecretaris De Vries zich zo kritisch opstelt ten aanzien van. het stopzetten van de Nimby procedure door de provincie. Misschien probeert ze zich op deze manier bij voorbaat in te dekken tegen eventuele schadeclaims van de zand- en grindwinners en zo de "hete aardappel" bij voorbaat op de bord van de provincie te leggen.

Taak voor de lokale politiek

De ongerust die er leeft onder de inwoners van Maas en Waal legt een grote verantwoording bij het Gemeentebestuur en de lokale politiek. Het vertrouwen in de politiek zou ernstig geschaad worden als, na de vreugde om het stoppen van de Nimby procedure, de ontzanding alsnog door zou gaan, of als, door de onzekerheid, belangrijke projecten in de gemeente nog langer blijven stagneren. Het zou de sceptici, die hun geloof in de politiek al verloren hebben, in het gelijkstellen. Dit zou een slechte zaak zijn.

Hier ligt ook een belangrijke taak bij de politieke partijen om deze zaak te blijven bepleiten bij hun geestgenoten in "Arnhem" en "Den Haag". Na alles wat bereikt is mag het niet zo zijn dat de redelijke alternatieven waaraan door provincie en gemeente hard gewerkt wordt, in het verre den Haag, over de hoofden van de inwoners van de streek, terzijde geschoven worden. Ook het dreigen met een Nimby-procedure moet van de tafel. Nimby staat voor "niet in mijn achtertuin", maar door de alternatieven die geboden worden is er geen sprake van "niet in mijn achtertuin". Om de beeldspraak vast te houden: Maas en Waal biedt ruimte in zijn achtertuin. Het wil alleen geen gat waarin, als het tegenzit, huis en have verdwijnen.

   

 

Uw Stem...

Hieronder de vragen zoals we deze gesteld hebben en die de hiernaast besproken uitslag opgeleverd hebben.

F3b definitief dood?

Op het gemeentehuis is het gebak alweer bijna vergeten, maar het rumoer rond F3b, het zandgat bij Maasbommel is nog niet verstomd. Zandbazen en milieuactivisten lijken nog lang niet klaar te zijn en in Den Haag zijn ze ook al niet gelukkig met de beslissing van Arnhem om het dossier ergens diep in een la weg te stoppen. Waar staan we? Is het nu wel of niet afgedaan? Geef uw mening.

Dat zandgat bij Maasbommel komt er echt nooit meer.
Dat is nog lang geen gelopen race en als Maas en Waal niet oppast kunnen we straks in F3b toch nog een duik maken of een hengeltje uitgooien.
De provincie heeft Maas en Waal blij gemaakt met een dooie mus. Na wat geharrewar komt het gat er gewoon toch.

 

Waarom zandwinning in West Maas en Waal?

Waarom moet West Maas en Waal zoveel zand leveren? Met De Gouden Ham, Kaliwaal, Dreumelse uiterwaarden en een aantal kleinere ontzandingen heeft de gemeente al meer geleverd dan vele andere gemeenten in het rivierengebied. F3b, met zijn 300 ha erg groot, is nog steeds een stuk kleiner dan de gezamenlijke ontzandingen die in de slechts 8600 ha grote gemeente al plaatsgevonden hebben.

Het is ook niet zo dat West Maas en  Waal de enige plaats is waar zand gewonnen kan worden. Onder het gehele rivierengebied, van de Duitse grens tot Hoek van Holland, en langs de Maas van Maastricht tot Rotterdam bevindt zich een dik zandpakket dat in principe vrijwel overal winbaar is. Bovendien zijn er buiten het rivierengebied nog locaties waar zand gewonnen kan worden en hoeft in een Europa zonder grenzen de blik niet tot Nederland beperkt te blijven. Het lijkt erop dat de locaties vooral gekozen worden op basis van technische en economische overwegingen, waarbij de positie van de lokale bevolking een ondergeschikte rol speelt. Zo wordt West Maas en Waal een wingewest.