Bergharen
Bedevaart naar Mariakapel
op Kapelberg

Eeuwenoude traditie nog springlevend

Zondag 18 augustus,  is weer de jaarlijkse bedevaart naar Bergharen. Om 16.00 uur wordt bij goed weer in de openlucht bij de kapel op de Kapelberg een plechtige H. Mis met het parochieel koor van Bergharen en het blaasorkest MuzAnna gecelebreerd door emiritus pastoor Ad Blommerde en Jack Steegh, de nieuwe pastor in de parochie van de Twaalf Apostelen.  

De  Kapel van Onze Lieve Vrouw ter Nood Gods tijdens een eerdere bedevaart.

Bij slecht weer wordt de locatie de parochiekerk van de  H. Anna in Bergharen. 

Na de dienst wordt de openlucht kruisweg op de Kapelberg gebeden. De openlucht kruisweg op de Kapelberg is van de hand van de bekende kunstenaar Jacob Maris.

Na afloop van de diensten is er koffie, thee of fris en is er een stalletje met kaarsen en andere memorabilia.

Eeuwenoude traditie  

De bedevaart trekt nog steeds vele honderden mensen uit alle streken van Maas en Waal en het Rijk van Nijmegen. Hiermee bouwt men voort op een eeuwenoude traditie. Zo meldt dr. Meertens: "Op 22 maart 1561 bepaalde een vrouw uit Oss, Lijsbrecht van Dijck, in haar testament dat haar echtgenoot al haar bezittingen mocht erven op voorwaarde dat hij een bedevaart zou ondernemen naar onder meer O.L. Vrouw in Bergharen." Maar Meertens meldt ook dat de predikanten van de pas opgerichte protestantse kerken het er maar moeilijk mee hadden. Zij klaagden: "... weder nieuwe affgoderye ende bedevaert opgerecht ijs tot [Berg-].  Haeren in Mas ende Wael, aldaer een L. Vrouwe gestelt ijs..." 

Predikanten verbieden bedevaart

Uiteindelijk wisten de predikanten in 1621 te bereiken dat de bedevaart verboden werd en moest het Mariabeeld in het kasteel in Hernen verborgen worden. Niet dat ze er veel mee bereikten, want Bergharen bleef, zoals geheel Maas en Waal, overwegend katholiek en in moeilijke tijden wisten bedevaartgangers - illegaal - de Kapelberg wel te vinden om steun te zoeken bij Onze Lieve Vrouw ter Nood Gods en werd ondanks het verbod en vervolging de traditie in ere gehouden.

Vele duizenden bedevaartgangers trekken jaarlijks naar de Kapelberg in Bergharen. Hier met honderden gelijktijdig tijdens de jaarlijkse bedevaart en bijna dagelijks zie je op de Kapelberg individuele gelovigen voor een moment van stilte en bezinning of om met een Weesgegroetje of een Rozenhoedje steun te zoeken bij Maria.

Opleving in negentiende en twintigste eeuw

In 1948 werd de huidige kapel gebouwd en werden door verscheidene groeperingen jaarlijks bedevaarten georganiseerd. Daarnaast kun je bijna altijd individuele gelovigen op de Kapelberg aantreffen voor een moment van stilte en bezinning of om met een Weesgegroetje of een Rozenhoedje steun te zoeken bij Maria. Kortom: wie deelneemt aan de bedevaart maakt deel uit van wellicht de langste traditie in het Land van Maas en Waal.

 

Opdragen van een H. Mis in de openlucht op de Kapelberg in Bergharen.

Meer over de bedevaarten naar Bergharen.

Reportage bedevaart 2004 

MaasWaalWeb,  14 augustus 2019