Altforst
Expositie watersnoden en Pinkstervaria

Zondag 10 november, 13.00 - 17.00 uur, is er in dorpshuis De Uithof, Kerkstraat 12, Altforst een expositie van de watersnoden die Altforst in de loop van de tijd overkomen zijn. Verder is er een tentoonstelling van veertig jaar Pinkstervaria.

Dorpshuis "De Uithof", Altforst  

Watersnood tussen Maas en Waal is zo oud als er mensen wonen tussen de grote rivieren Maas en Waal. In vroege tijden, nog voor het begin van de jaartelling, waren er nog geen dijken en was de enige mogelijkheid om hoog water te overleven door te vluchten naar hogere plekken. De Woerd en de Kerkbuurt zijn zulke vluchtheuvels en wie op lagere plekken woonde vluchtte naar deze heuveltjes.

In de Middeleeuwen begon men met de grote rivieren tussen hoge dijken te leggen om bewoners beter te beschermen tegen hoog water. Maar ook dit bleek geen goede oplossing, want door de dijken kom het water in de rivieren hoger worden en leidde een dijkdoorbraak tot een hogere waterstand. Wat het allemaal betekende voor Altforst kun je zien in de expositie.

Het effect van hogere dijken bij een watersnood. Breekt
een dijk, dan stijgt het water tot de waterstand van
de rivier. De foto is van de watersnood 1925-26.

Het andere deel van de expositie, over Pinkstervaria, laat zijn wat er in de veertig jaren van het Pinkstervaria gebeurde. Het polsstok springen over de wetering, de grootste rommelmarkt van het Land van Maas en Waal en de duizenden bezoekers. Foto's en documenten laten zien hoe het kleine Altforst met Pinkstervaria een van de grootste evenementen gemaakt heeft.

Toegang: gratis

MaasWaalWeb, 4 november 2019