MaasWaalWeb
Algemene informatie

Introductie

Voor algemene introductie over MaasWaalWeb verwijzen we naar de pagina "West Maas en Waal op Internet" 

Uitgave

Eckel bv
Nijverheidsstraat 19
Beneden Leeuwen

Tel:  0487-59 2209
Fax: 0487-59 5810

Website: www.eckel.nl
E-mail: info@eckel.nl

Auteursrecht

Door aanlevering van materiaal op MaasWaalWeb verkrijgt Eckel bv het recht om deze naar eigen inzicht te gebruiken voor publicatie op MaasWaalWeb.

Door aanleveraar blijft verantwoordelijk voor eventuele auteursrechtelijke aanspraken van derden.

Beperking aansprakelijkheid

Vergissingen of onjuistheden in vermeldingen op MaasWaalWeb zullen op verzoek van de belanghebbende(n) zo spoedig mogelijk hersteld worden.

Behoudens het bovenstaande aanvaardt Eckel bv, tenzij dit voorbehoud door dwingend recht uitgesloten is, uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid, direct of indirect, verband houdend met of voortvloeiend uit publicatie op MaasWaalWeb.