Scola Cantorum in H. Mis - Wamel 

Het Tielse koor Scola Cantorum zal op zaterdag 17 november, aanvang 19.00 uur, de H. Mis in de parochiekerk St. Victor en Gezellen, St. Victorstraat 1, Wamel opluisteren. 

Scola Cantorum

Het koor bestaat uit tien personen en zingt a capella. Het geniet grote bekendheid en trad ook op in het buitenland, onder andere in de kerk van Sancta Maria Maggiore in Rome.

MaasWaalWeb, 9 november 2018