Maas en Waal
Open middag over "Toekomst Streekmuseum Tweestromenland"

Zondag 11 november, 13.30 - 17.00 uur, is in Streekmuseum Tweestromenland, Pastoor Zijnlmanstrat 3, Beneden Leeuwen een Open Middag met het thema  "Toekomst van Streekmuseum Tweestromenland in gevaar". Museumgidsen staan voor u klaar om te vertellen over de collecties van het museum en de geschiedenis van het Land van Maas en Waal.

Een beeld van moeilijke jaren in de Tweede Wereld Oorlog. Hier een beeld uit een expositie over de winter 1944-45 toen de Waal de linie was van het bevrijde Zuid-Nederland en het nog bezette Noord-Nederland.  

Bezoekers kunnen op deze dag het Streekmuseum ook steunen met het ondertekenen van een actielijst waarin gesteld wordt dat het museum een kans moet krijgen te kunnen blijven.

Achtergrond van de Open Middag zijn de inkomsten van het museum. Deze zijn onvoldoende om de lopende kosten van het museum te betalen. Men heeft heeft nog wel wat reserves, maar deze kunnen de problemen niet oplossen.

Het museum besteedt veel aan werken in het Land van Maas en Waal. Mandenvlechten was belangrijk beroep omdat de grondstof,
wilgentakken, volop aanwezig was in Maas en Waal.

Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal zijn bereid om voor de komende drie jaren een nood-subsidie beschikbaar te stellen die, er van uitgaande dat de inkomsten van het museum in deze periode niet afnemen, het museum door kan blijven gaan. Aan de nood-subsidie is verbonden dat de het museum in deze periode zoveel groei in inkomsten bereikt dat het zonder de nood-subsidie door kan gaan.

Overigens beslist  de gemeenteraad van West Maas en Waal over het al dan niet toekennen van de nood-subsidie en kan ze hier eventueel extra voorwaarden aan verbinden.

Toegang: gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Meer: www.museumtweestromenland.nl

MaasWaalWeb, 6 november 2018