Puiflijk
Laatste kans indienen bezwaar tegen verkooop RK kerk

Eind deze week zal de bisschop van het bisdom De Bosch het besluit nemen dat de kerk formeel gesloten wordt. Formeel staat daarmee niets meer verkoop van de kerk te verkopen.

Toch is er, formeel, nog een mogelijkheid een bezwaar in te dienen tegen het besluit van de bisschop. In de tien dagen na het besluit kan men nog "īn tien nuttige dagen" een bezwaar...
Meer...

RK Kerk Johannes den Doper
Puiflijk

Om dit gemakkelijker te maken zijn er concept bezwaarschriften, die alleen nog ondertekend te worden. De actiegroep zorgt er dan voor dat het bezwaarschrift correct en tijdig bij de bisdom ingediend wordt.

Een andere mogelijkheid is hetgebruikt te maken van een concept bezwaarschift op https://johannespuiflijk.wordpress.com

MaasWaalWeb, 24 mei 2018