Pax Christi College
Informatiemarkt voor Maatschappelijke Stage

Dinsdag 25 september, aanvang 19.00 uur, is er in de hoofdvestiging van het Pax Christi College, Mr. van Coothstraat 34, Druten een Informatiemarkt voor leerlingen die dit schooljaar de Maatschappelijke Stage uit moeten voeren.

Leerling Pax Christi actief bij Olympiade basisscholen Maas en Waal  

Vrijwilligster van Pax Christi College in het kader van een Maatschappelijke Stage actief op de Olympiade voor de Maas en Waalse basisscholen. De maatschappelijke stage is een mooie manier om kennis te maken met het werk waarvoor je een beroepsopleiding wil gaan volgen.

De stage is mogelijk voor derdejaars leerlingen vmbo T. De stage was in voorgaande jaren vrijwillig, maar is tegenwoordig, als onderdeel van het nieuwe vak Burgerschap, verplicht.

Op de informatiemarkt presenteren bedrijven, verenigingen en andere organisaties hun mogelijkheden voor maatschappelijke stages. Leerlingen kunnen ook zelf een plan voor een Maatschappelijke Stage indienen.

Voor de leerlingen hebben de stages als neveneffect dat ze op een vrijblijvende manier kennis kunnen maken met werken in bijvoorbeeld de zorg of sportsector. Een mooie kans om te kijken in hoeverre het werk waarvoor je belangstelling hebt ook bij je past. De informatiemarkt is nuttig voor zowel de leerlingen als hun ouders.

 Meer:  http://www.paxchristicollege.nl/

MaasWaalWeb,  20 september 2018