Maas en Waal
Beperkingen en mogelijkheden als Alzheimer vastgesteld is

Maandag 3 december, aanvan 19.30 uur, is in zaal Mamre (naast het protestantse kerkje), Kattenburg 59, Druten een avond van het Alzheimercafé over besluitvorming bij euthanasie en alzheimer.

Deze avond spreekt huisarts Wim Gerrits over de lastige problemen waarin je verzeild kunt raken als vastgesteld is dat je Alzheimer hebt. In hoeverre heb je dan nog de  bekwaamheid tot het nemen van beslissingen die jezelf raken. Bijvoorbeeld als je een euthanasieverklaring wil veranderen of je erfverklaring. Welke rol kan een huisarts hierin hebben, en wat kan en mag een huisarts hierin. Dokter Gerrits heeft veel kennis en ervaring in deze problematiek en kan schetsen waar grenzen en mogelijheden liggen.

 Het Alzheimer Café is een bijeenkomst voor mensen met een dementie, familie, vrijwilligers, hulpverleners en andere belangstellenden om met elkaar te praten over hun ervaringen en belevenissen met de aandoening dementie.

De zaal is open vanaf 19.00 uur.
Toegang gratis en de koffie staat klaar.

Meer informatie: mevr. Jessie Reulen, tel. 0487-510126

MaasWaalWeb, 2 december 2018