Maas en Waal
Nog veel werk nodig om aan veiligheidseisen dijken te voldoen

Het is bijna 29 jaren geleden dat het Rivierengebied op grote schaal moest evacueren omdat er een groot gevaar op dijkdoorbraak was. De dijken hebben het toen gehouden en na een kleine week mochten de inwoners van het Rivierengebied weer terug. Vervolgens zijn er toe een miljarden uitgegeven om de dijken te verbeteren.

Hoogwater in de Waal bij Wamel. De rivier wordt honderden meters breed en woningen in de uiterwaarden zijn nauwelijks meer te bereiken.

Honderd procent veiligheid is vrijwel onbetaalbaar en men heeft toen  gestreefd maar kans van minder dan een overstroming in 1100 jaar. Hiervan uitgaand is ongeveer van 1998 tot 2002 hard gewerkt aan het verbetren van de dijken. Op veel plaatsen zijn de dijkenen hoger gemaakt en is het talud van de dijk velrobuuster gemaakt.

Hierna is men bezig gebleven met het verder verbeteren van de veiligheid. Zo zijn er o.a.  in 2017 nieuwe, veeleisendere normen van kracht geworden. In het verlengde hiervan wordt er door het Waterschap Rivierenland gewerkt om alle dijken op het niveau van de nieuwe normen te brengen. Een project waaraan tot 2022 gewerkt moet worden.

Zandzakken leggen ter verdediging van de dijk bij Dreumel bij de bijna dijkdoorbraak in 1995. Een geluk dat het toen geen dijkdoorbraak geworden is. Dit mag niet opnieuw gebeuren.

Door de extreem droge zomer van 2018 zijn op enkele plaatsen scheuren in de dijken waargenomen. Reden om te onderzoeken welke gevaren dit meebrengt en welke maatregelen eventueel nodig zijn.

MaasWaalWeb, 31 december 2018