Maas en Waal
Waar melden dat iemand serieus verward gedrag toont

U zult het niet vaak meemaken, maar het kan gebeuren dat je contact komt met iemand die zo verward is, dat het wenselijk is dat er een deskundige naar kijkt en zo nodig passende maatregelen treft. Maar waar kun je dan heen?

Het  beste is contact op te nemen met het Meldpunt Bijzondere Zorg van de GGD Zuid Gelderland, telefoonnumer 088-144 7040. Het meldpunt is bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur.

Meer: https://www.gggdzuidgelderand.nl/ 

MaasWaalWeb, 16 december 2018