Maas en Waal
Middag over niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Donderdag 23 augustus, 15.00 - 17.00 uur, is in Wijkcentrum Westroyen, Predikbroedersweg 14, Tiel een informatiemiddag over Hersenz, een nazorg programma niet aangeboren hersenletsel (NAH). De middag richt zich op mensen met NAH en hun verzorgers zoals o.a. familieleden en mantelzorgers. Deze verzorgers zijn van harte welkom op deze middag.

Pluryn, een grote zorgaanbieder heeft sinds 2015 een behandelprocedure individuele en groepsbehandeling. In dit programma wordt ook de taak van mantelzorgers en andere betrokkenen meegenomen. Op de informatiemiddag zal hier aandacht aan besteedt worden.

Meer informatie: 088-799 5000, een email aan hersenz@pluryn.nl of
http://www.pluryn.nl

MaasWaalWeb, 19 augustus 2018