Maas en Waal
Controleren status dijken en oefenen aanpakken van camiliteiten

Zaterdag 1 december is er een grote controle van de rivierdijken door Waterschap  Rivierenland.  De controles bestrijken in grote lijnen het gebied van de grens met de provincie Zuid- Holland tot de Duitse grens en van de Maas tot Rijn en Lek.

 Naast onderzoek van de staat van de dijken in het gebied zal men ook oefenen in de procedures bij gevaar van overstromingen, problemen met sluizen en andere camaliteiten. Hierbij zal o.a. gelet worden conditie van van faciliteiten, de kennis en het gebruik van procedures en de samenwerking van betrokken organisaties.

MaasWaalWeb, 26 november 2018