Hernen
Fototentoonstelling in RK kerk St Judocus

In het kader van de het 125-jarig jubileum van de St. Judocuskerk is maandag 21 mei, 12.00 - 16.00 uur, Tweede Pinksterdag, de kerk open voor de fototentoonstelling van Hernen en zijn jubilerende kerk.

De tentoonstelling geeft een mooi beeld van het "Rijke Roomse Leven" in het kleine Hernen. Bijna bij alles wat er in de de dorpsgemeenschap gebeurde had een katholiek kleurtje.

RK kerk St. Judocus - Hernen

RK kerk St. Judocus - Hernen

Hoogtepunten waren de doopsel van de babies, de Eerste H. Communie rond het zevende jaar van de lagere school en de plechtige H. Communie rond de hoogste klas van de lagere school.

Het absolute hoogtepunt was onmiskenbaar het huwelijk. De bruid in een prachtige bruidskleding, de bruidegom in zijn mooiste kostuum en ouders, familieleden, de buren, vrienden en vriendinnen op zijn best. In een dorp als Hernen zal hierbij vaak de helft van het dorp, of zelfs nog meer, bij betrokken geweest zijn.

Ook bij overlijden van dorpelingen speelde de kerk een belangrijke rol. De pastoor diende het  voor bij uitvaarten van de overledenen, was de kerk belangrijk. De pastoor bezocht de zieken, deed het Heilig oliesel en verzorgde de uitvaart. Bij grote families was op de uitvaart ook een belangrijk deel van de dorpelingen aanwezig.

Belangrijk was ook het feest als een van de jongens uit het dorp, priester gewijd werd. Een feest waar vrijwel het hele dorp bij betrokken was. Ook het jublileum van de pastoor was een groot feest. 

De tentoonstelling biedt, met veel foto's uit de 125 jaar van de St. Judocus, een mooi, compleet beeld van het leven in het dorp en brengt de dorpsgemeenschap tot leven.

De expositie is, naast de opening op Tweede Pinksterdag ook nogte bezictigen op 2, 3 en 10 juni te bezichtigen.

Toegang: gratis

MaasWaalWeb, 17 mei 2018