Gemeente West Maas en Waal
Rondetafelgesprek Samenleving en Bestuur

Donderdag 25 oktober, anvang 20.00 uur, is in het Gemeentehuis van West Maas en Waal, Dijkstraat 11, Beneden Leeuwen een Rondetafelgesprek Samenleving en Bestuur. Op de agenda van deze avond:

  • Raadsvoorstel verzoek verhogen subsidie museum Tweestromenland

Museum Tweestromenland - Beneden Leeuwen

  • Raadsvoorstel beleidsregel tegemoetkoming OZB buitensportverenigingen

 De Rondetafelgesprekken zijn uitsluitend bedoeld als informatie over de onderwerpen in de agenda. Discussie en beslissingen zijn pas mogelijk voor leden van de gemeenteraad in de gemeenteraad.

Inspreken op onderwerpen van Rondetafelgesprek

Bezoekers van een Rondetafelgesprek kunnen, voorafgaand aan de behandeling van het een onderwerp aanvullende beknopte informatie over het onderwerp geven. Uitganspunt is een spreekbeurt van maximaal 5 minuten. Meer informatie hierover op https://www.westmaasenwaal.nl/inspreken

MaasWaalWeb, 23 oktober 2018