Gemeente West Maas en Waal
Rondetafelgesprek Ruimte

Dinsdag 23 oktober, anvang 20.00 uur, is in het Gemeentehuis van West Maas en Waal, Dijkstraat 11, Beneden Leeuwen  het een Rondetafelgesprek Ruimte. Op de agenda van deze avond:

  • Raadsvoorstel bestemmingsplan Wamel -Wamelse poort
  • Coorectie bestemmingsplan Gouden Ham - De Schans Alphen aan de Maas
  • Raagdvoorstel Raadsvoorstel Bestemmingsplan, Buitengebied, Hogenhofstraat 10 b), Maasbommel
  • Raadsvoorstel MER-aanmeldnotitie uitbreiding H&S Coldstores.

Kasteelbuurt Wamel: Rijtjeshuizen, nauwelijks een voortuintje
 en gebrek aan parkeerplaatsen. Plan "Wamelse Poort
brengt de wijk dichterbij de huidige woonwensen.

De Rondetafelgesprekken zijn uitsluitend bedoeld als informatie over de onderwerpen in de agenda. Discussie en beslissingen zijn pas mogelijk voor leden van de gemeenteraad in de gemeenteraad.

Inspreken op onderwerpen van Rondetafelgesprek

Bezoekers van een Rondetafelgesprek kunnen, voorafgaand aan de behandeling van het een onderwerp aanvullende beknopte informatie over het onderwerp geven. Uitganspunt is een spreekbeurt van maximaal 5 minuten. Meer informatie hierover op https://www.westmaasenwaal.nl/inspreken

MaasWaalWeb, 18 oktober 2018