Maas en Waal
Ontzanding over de Maas gaat veel langer duren

De ontzanding "Over de Maas", ten westen van Alphen over de Maas, gaat twee jaren langer duren dan gepland. Afsluiting van het project gaat van eind 2018 naar eind 2021. De oorzaak van de vertraging liggen voor een gedeelte aan ontzander Nederzand en voor een gedeelte aan de gemeente West Maas en Waal.

De zandsorteerfabriek in ontzanding "Over De Maas".
Als alles goed loopt zuigt men ongeveer
40.000 ton zand, grind en dergelijke.

Oorzaak vertraging

De oorzaak van de vertraging is veroorzaakt door de crisis rond 2009 waardoor de vraag voor zand instortte en het geen zin had om meer zand te winnen dan nodig. Inmiddels is er door de verbetering van de economie veel vraag voor zand en kan men de indertijd opgelopen achterstand weer inlopen.

Wat levert langer doorgaan op?

In principe had West Maas en Waal Nederzand, de ontzander van "Over de Maas", aan het oorspronkelijke eindpunt kunnen houden, maar dat de gemeente geld veel gekost omdat ze alleen een vergoeding krijgt voor elke geleverde kubieke meter zand. Nu stoppen had ook betekend dat de afronding van het project niet optimaal uitgevoerd kunnen worden. Denk hierbij, onder andere, aan natuurontwikkeling, rivierverruiming en archeologischvondsten. Door twee jaar langer door te werken worden deze problemen ontlopen.

Afwerking na ontzanding

Na een ontzanding moet deze afgerond worden met gewone grond. Belangrijk is daarbij dat deze grond geen stoffen bevat die gevaarlijk zijn voor mens en dier. Hiervoor bestaan strenge eisen waaraan voldaan moet worden. Bij de afwerking van de ontzanding wordt hiervoor door onafhankelijke deskundigen bewaakt worden dat aan de geldende eisen voldaan wordt.

Er zijn deskundigen die stellen dat voor de afwerking van een ontzanding uitsluitend grond uit Nederland gebruikt moet worden. Maar deze eis niet haalbaar.  Europese regels voor vrije handel  laten niet toe om produkten die aan Europese regels voldoen op de grens tegen te houden. Grond valt hier ook onder. Wat uiteraard wel kan is streng te testen en grond die niet aan de geldende eisen voldoet niet in gebruik te  nemen en terug te sturen.

Zandzuiger Rotterdam 58. Een geweldige fabriek, bijna
60 meter lang, die per uur 3000 ton zand en grind opzuigt.

Wat nu verder

Om de verlenging van de ontzanding door te kunnen voeren gaat de Provincie Gelderland een "Uniforme openbare voorbereidingsprocedure", met een doorlooptijd van 26 weken, gebruiken. Wie hier opmerkingen op heeft kan zijn zienswijze indienen bij de Raad van State.

Meer: http://www.overdemaas.com

MaasWaalWeb, 14 juni 2018